Once again – lets talk about motivation ;)

Jeg har tidligere været inde på emnet, men uanset så er det som om, at lige nøjagtigt dette emne, aldrig rigtigt bliver udtømt. Hver evig eneste dag sætter et utal af danskere sig for, at de vil opnå et mål, et ønske eller en drøm. De bestemmer sig for at starte i morgen, på mandag eller måske endda med det samme, og det første stykke tid går det rigtig godt….for nogle endda rigtig rigtig godt…men uanset så lidt hen ad vejen, så er det som om at målet, ønsket og drømmen glemmes. Tingene går ikke efter planen – og du mister motivationen. Er dit nytårsfortsæt forlængst glemt og udskudt på ubestemt tid?

Lad os kigge lidt på det der motivation 🙂

Motivation som et personlighedstræk
Motivation er et begreb, som beskriver den drivkraft, der får dig til at handle som du gør. Motivation er en proces, hvor en målrettet aktivitet initieres og fastholdes.

Motivation involverer mål. Du er bevidst om, at du vil opnå (eller undgå) noget bestemt – og mål er det noget, som din handling er rettet mod.

Motivation fordrer aktiv handling – enten fysisk eller mentalt. Ergo skal du altså gøre noget for at være motiveret – bid mærke i det. Det kommer (og bliver) ikke af sig selv… Det kan være svært at beslutte sig for et mål og tage det første skridt. Men motivation handler også om at kunne fastholde engagementet med henblik på at opfylde målet.

Nogle teorier betragter motivation som et relativt stabilt personlighedstræk, mens andre ser motivation som en situationsbestemt tilstand, der påvirkes af værdier, erfaringer, selvvurdering og forventninger. Som jeg ser det – så spiller alle tingene ind, og det hele er noget du kan gøre brug af for at skabe og opretholde din motivation.

Drevet af lyst og interesse
Der skelnes ofte mellem indre og ydre motivation.
Indre motivation er den form for motiveret adfærd, som er drevet af lyst, nysgerrighed eller interesse. Indre motivation er kendetegnet ved, at det ikke er drevet af udefrakommende konsekvenser (belønning eller straf). Indre motiveret adfærd er så nydelsesfuld, at den bærer lønnen i sig selv. Der ikke er behov for belønning eller opmuntring.

Ud over at være drevet af lyst og interesse, er der tre grundlæggende psykologiske behov, som forklarer indre motivation. Teorien om selv-bestemmelse (Self-Determination Theory) bygger på den forudsætning, at mennesket er udstyret med følgende behov:

• Behov for kompetence
• Behov for selvbestemmelse
• Behov for tilhørsforhold

En indre motiveret adfærd er således kun til stede, hvis aktiviteten både tilfredsstiller lyst og de tre behov. Altså kan din indre motivation derfor stimuleres ved at opnå følelsen af kompetence (- ved at udfordre dig selv på det rigtige niveau), have en vis form for selvbestemmelse for dit vejen mod dit mål og sørge for, at du kan identificere dig med det du gør for at nå målet (have et tilhørsforhold).

Forventninger om mestring
Ifølge teorier af Bandura har forventninger om mestring betydning for adfærd og motivation og er dermed bestemmende for både valg af aktiviteter og for indsats og udholdenhed, når en opgave er vanskelige. Denne forventning betegnes “selv-tilstrækkelighed” (“self-efficacy”). Vi mennesker har en tendens til at undgå situationer, der stiller krav, som vi ikke mener, at vi kan indfri. Hvis du ikke nærer større forhåbninger om at lykkes, vil du hurtigt begrænse indsatsen eller give op, når der dukker forhindringer op.

Du udviser mere mod når du tror på sig selv
Når du derimod har forventninger om mestring, har du større mod på at tage udfordringer op, og har større udholdenhed, når du støder på et evt. problem. Høje forventninger om at lykkes har en positiv indflydelse på din læring og præstation.

At værdsætte sig selv
Gode præstationer og personlig succes har afgørende betydning for selvværd og anerkendelse. Har du lave forventninger til egen succes, vil du først og fremmest være optaget af at minimere konsekvenserne af nederlaget. En måde at løse det problem på er at yde en mindre indsats….og så ved vi godt, hvad der sker med nytårsfortsætter, mål, ønsker og drømme…

At handle motiveret
Målorientering betyder, at man handler motiveret for at opnå et mål. Målorientering er dermed en ydre motivation. Aktiviteten udføres ikke kun for din egen skyld, men fordi den leder mod et mål, fx ros, anerkendelse, kroppen du altid har drømt om, et sundere helbred eller noget helt andet.

Der skelnes mellem to forskellige former for målorientering. Ved den ene form er du primært rettet mod at mestre en given udfordring. Her er det helt centralt, at du føler dig kompetent i forhold til opgaven.
Ved den anden form for målorientering er dit mål at blive opfattet som dygtig/god (eller undgå at blive opfattet som dum/dårlig). Her er det vigtigere, hvordan du bliver opfattet af andre end, hvordan du rent faktisk klarer selve udfordringen.

Hvad nu?
Nu har du fået lidt kendskab til, hvilke ting du kan fokusere på for at opretholde din motivation – og uanset hvad du tænker, så er motivation noget, der skal arbejdes for, for at opnå og bevare. Du er altså nødt til at gøre noget aktivt – enten fysisk eller mentalt…..og hvorfor ikke gøre det nu?

Kilder:

  • Blivklog.dk
  • Videnskab.dk
Dette indlæg blev udgivet i Motivation. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *